Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Położenie geograficzne i sąsiedzi Polski.

Data dodania: 2004-10-22 10:00:00
Lekcja historii w klasie IV. Klasa została podzielona na 4 grupy i każda z nich miała przygotować informacje o Polsce oraz państwach sąsiadujących z Polską.KONTRAKT


Temat: Położenie geograficzne i sąsiedzi Polski.


Lekcja historii w klasie IV. Klasa została podzielona na 4 grupy i każda z nich miała przygotować informacje o Polsce oraz państwach sąsiadujących z Polską.

Realizowaliśmy temat metodą projektu pt. „ Polska i jej sąsiedzi”
1.Zawarcie kontaktu między uczniami klasy IV a nauczycielką historii Serafiną Domańską – 19.11.2004r.
2.Konsultacje z nauczycielem historii – każdy poniedziałek i czwartek – 12.00 a w pozostałe dni tygodnia w czasie przerw.
3.Do 7.12.2004r. – złożenie sprawozdania, zestawienia wiadomości, okazanie przygotowanych prac.
4.14.12.2004r. – prezentacja wykonanych projektów na lekcji.
5.Ocena projektów i pracy uczniów.


Ocena pracy z projekt:


Kryteria oceny znane są uczniom od początku pracy nad projektem. Ocena wyrażona punktacją wynegocjowana przez grupę i nauczyciela

1.grupa otrzymuje punkty do rozdzielenia między uczniami; grupy 3 osobowe i każda otrzymała do podziału 15 punktów.
2.Nauczyciel przyznaje grupie punkty ( 0 – 6) biorąc pod uwagę:
-Rytmiczną i terminową współpracę z nauczycielem w ramach konsultacji
-terminowe oddanie sprawozdania
-terminowe okazanie przygotowanych prac


Prezentacja projektu.


1.Podczas obserwacji prezentacji poszczególnych projektów uczniowie przydzielają pozostałym grupom punkty
2.Nauczyciel przyznaje także punkty


Kryteria oceny projektu.


1.Faza przygotowań do prezentacji.

Uczniowie uczestniczą w ocenianiu jako partnerzy negocjacji prowadzonych w oparciu o jawne kryteria. Przydzielając punkty biorą pod uwagę:
-zaangażowanie w wykonanie projektu, pomysłowość, zainteresowanie
-współdziałanie w zespole
-wkład pracy ( poświęcony czas ) podczas wybierania materiałów, ich porządkowania i przygotowania elementów potrzebnych do prezentacji projektów
3.Faza prezentacji
Ocenie podlega:
-Pomysł i forma przekazania informacji oraz wzbudzenie zainteresowania słuchaczy
-Staranność przygotowania i odpowiednie zaprezentowanie
-Posługiwanie się poprawnym językiem ojczystym
-Brak błędów merytorycznych
-Nie przekraczanie czasu prezentacji


Opracowała: Serafina Domańska

Konspekt do lekcji...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !