Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Czy uważnie przeczytaliśmy Tajemniczy Ogród ?

Data dodania: 2004-05-21 11:30:00
Scenariusz lekcji j. polskiego w klasie V z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.T: Czy uważnie przeczytaliśmy powieść F. Burnett „Tajemniczy ogród”?

Cele:
Uczeń:
 pozna biografię autorki lektury
 zna treść lektury
 potrafi kojarzyć fakty
 opowiada treść lektury, uwzględniając najważniejsze wydarzenia
 układa pytania do treści lektury
 rozwija zainteresowania czytelnicze
Metody:
 rozmowa dydaktyczna, wzajemne odpytywanie się, gwiazda pytań, informacja zwrotna
Formy pracy:
 praca w grupach, praca z całą klasą
Środki dydaktyczne:
- różna wydania powieści „Tajemniczy ogród”, czasopismo „Victor Junior”, plansza z narysowaną gwiazdą pytań, paski papieru, kolorowe pisaki.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powitanie uczniów. Zapis tematu lekcji.
2. Prezentacja różnych wydań książki „Tajemniczy ogród” oraz biografii autorki z podaniem źródła informacji.
3. Omówienie metody pracy z wykorzystaniem gwiazdy pytań: (na dużym arkuszu papieru rysujemy pięcioramienną gwiazdę. W jej kolejnych rogach piszemy pytania: Kto?, Co?, Kiedy?, Jak?, Gdzie?. Szóste pytanie: Po co? umieszczamy w środku figury.).
4. Podział klasy na sześć grup. Przydzielenie każdej grupie pytania z gwiazdy, pasków papieru i kolorowego pisaka. Redagowanie pytań przez poszczególne grupy i zapisywanie ich wybranym kolorem na paskach papieru.
6. Zebranie pytań. Rozpoczęcie konkursu grup.
Każdy uczeń losuje pytanie i udziela na nie odpowiedzi. W przypadku wylosowania pytania ze swojej grupy, należy losowanie powtórzyć. Konkurs składa się z tylu rund, ilu członków...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !