Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem Technik Freineta w przedszkolu.

Data dodania: 2004-05-16 13:00:00
Przykładowe scenariusze zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem Technik Celestyna Freineta.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 6 – LETNICH

TEMAT ZAJĘĆ: „Sprzątamy ziemię”.

CELE OGÓLNE:

-uświadomienie zagrożeń środowiskowych ,
-wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz środowiska,
-zapoznanie ze sposobami ochrony przyrody,
-rozwijanie wrażliwości na piękno natury,
-budzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności czytania i pisania.

TECHNIKI FREINETOWSKIE: Planowanie pracy, jej kontrola i ocena, swobodny tekst.

DZIEŃ I .
TEMAT : Zanieczyszczenie środowiska .

CELE OPERACYJNE . Dziecko :
-rozumie treść czytanego wiersza ,
-potrafi wyjaśnić pojęcie : zanieczyszczenie środowiska ,
-wypowiada się na określony temat ,
-umie posługiwać się słowami , określającymi zanieczyszczenie środowiska ,
-umie wymienić przedmioty potrzebne do wykonania zadania – udziału w akcji „Sprzątanie świata’.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : „Koziołeczek” wiersz D.Antczak , D.Cichockiej , W.Jurek ,I.Laszczykowskiej na motywach wiersza J.Brzechwy , utwór muzyczny, kartki , ołówki , fiszki zadaniowe .

PRZEBIEG :
1.Część wstępna . Zaproszenie do Krainy Tajemnic . „Co słychać w lesie?”- opowieść ortofoniczno – ruchowa (wrr , chrum , stuk , bam , sss , szsz )
2.Część właściwa .
A.„Co się działo w Tajemniczym Lesie?”- wypowiedzi swobodne inspirowane zabawą .
Szukanie określeń bliskoznacznych dla wyrazów : śmieci , bałagan , śmietnik . Wyjaśnienie pojęcia : „zanieczyszczenie środowiska”.
B. Zabawa taneczna „Robot zbiera śmieci”. Naśladowanie ruchów robota , wydawanie
charakterystycznych dźwięków – według pomysłu dzieci .
C.Wysłuchanie wiersza „Koziołeczek”.
Powtórzenie fragmentu tekstu („Listu do ludzi” ) z wiersza .
Rozmowa na temat: „Co możemy zrobić , by życzenia koziołeczka zostały spełnione?”.
Podjęcie decyzji o sprzątaniu terenów zielonych wokół przedszkola.
D.Przygotowanie listy rzeczy potrzebnych do podjęcia akcji – praca w grupach .
-wybór grup (losowo),
-odczytanie polecenia z fiszki : „Napisz lub narysuj rzeczy , potrzebne do „sprzątania świata”.”
-opracowanie list (za pomocą rysunków lub pisemnie),
-przedstawienie ich przez liderów,
-nagrodzenie grup brawami,
-sporządzenie jednej wspólnej listy.
3. Zakończenie. Próby przepisania listy rzeczy potrzebnych w akcji i zaniesienie jej do domu.

DZIEŃ II.
TEMAT : Sprzątamy ziemię .

METODY : podające i aktywizujące(problemowe i działań).

FORMY : jednolita i zbiorowa grupowa , zespołowa i indywidualna.

CELE OPERACYJNE. Dziecko:
-potrafi segregować śmieci według ustalonych zasad,
-potrafi określić, z jakiego tworzywa wykonany jest przedmiot,
-rozumie konieczność zachowania czystości otoczenia dla dobra przyrody i ludzi,
-podejmuje próby tworzenia swobodnych tekstów,
-dostrzega uroki ziemi i potrafi wyrazić to za pomocą środków plastycznych.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: napisy globalne, przybory tj. patyki, rękawice gumowe, szarfy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
1.Część wstępna . Zadania organizacyjno -porządkowe.Przygotowanie przyborów i narzędzi potrzebnych do wykonania czynności porządkowych, zaznaczenie konieczności zachowania zasad higieny podczas sprzątania ziemi.
2.Część właściwa. Wyjście na pobliskie tereny zielone. Podział zadań między dzieci. Nazwanie uczestników: zbieraczami , workowymi i.t.d.(wg ich pomysłu).
3.Zbieranie odpadków , składowanie ich na określonym miejscu- „na wysypisku”.
4.Wyznaczenie worków „na szkło”, na plastik”, „na puszki”, na papier”. Podpisanie ich za pomocą folii i flamastra.
5.Segregowanie śmieci do poszczególnych worków.
6.Zakończenie. Podsumowanie działań. Przeniesienie odpadów do odpowiednich pojemników. Podziękowanie za udział za pomocą wymyślonego hasła.SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIIECI 6-LETNICH

TEMAT TYGODNIA: Polska – moja ojczyzna.

TEMAT DNIA: „Wyprawa po skarb”.

CELE OGÓLNE:
-pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej,
-doskonalenie umiejętności rozwiązywania działań i tworzenia prostych zadań matematycznych,
-rozwijanie umiejętności wypowiedzi,
-kształcenie umiejętności czytania, pisania i rozwiązywania zagadek umysłowych,
-doskonalenie sprawności w operowaniu symbolem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
-potrafi wysłuchać w skupieniu poleceń i opowiadania,
-umie dokończyć swobodny tekst,
-potrafi przedstawić scenkę związaną z morzem,
-we współpracy z innymi będzie uczestniczyć w wykonaniu rekwizytu do zabawy,
-będzie odczytywać polecenia z fiszki zadaniowej, składać wyrazy,
-umie rozwiązać krzyżówkę, działanie matematyczne i zdać relację z dokonań,
-umie pracować i bawić się w zespole i pomagać innym.


METODY: praktycznych ekspresyjna, problemowa-aktywizująca(elementy dramy, aktywności kreatywnej), działań, podające, eksponujące(słuchanie muzyki).

FORMY: zbiorowa jednolita,
grupowa jednolita, zróżnicowana.

TECHNIKI FREINETOWSKIE: swobodny tekst, swobodna ekspresja twórcza.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracja, sylwety statków, nagranie szanty, szarfy, fiszki zadaniowe, tekst wiersza o morzu, znak liczby 3, skrzynia ze skarbem: książkami o Polsce, kartoniki oceniające aktywność.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Powitanie. Wprowadzenie w nastrój-„Pieśń wielorybników”.
2.„Skarb w głębinach”- dokańczanie przez dzieci opowiadania o zaginionym skarbie .
3.„Jak dotrzeć do skarbu?”- sformowanie załóg, losowanie koloru statków, wyjaśnienie zadań.
4.Pokonywanie kolejnych etapów wyprawy poprzez realizację zadań przez załogi.
Praca w grupach 3-osobowych.
Zadanie 1.
„Rozwiąż krzyżówkę.”
Wybór liderów grup. Przedstawienie efektów pracy grup przez ich liderów.
Hasła: morze, Wisła, flaga, godło. Przypomnienie zasady pisowni nazw własnych wielką literą.

Zadanie 2.
Odegrajcie scenkę:
„Zmęczone ptaki fruwają nad falami”
„Zmęczeni wioślarze płyną łodzią”
„Marynarze walczą ze sztormem”
„Głodne ryby pływają wśród kamieni”
„Głodne mewy polują na ryby”

5.Zabawa oddechowa i artykulacyjna: „Budzimy wiatr i szumią fale”. Wdech i wydech, naśladowanie poszumu fal.

Zadanie 3.
„Ułóżcie zadanie matematyczne”.
Dzieci przeliczają elementy na fiszkach, układają działania na dodawanie i odejmowanie, tworzą zadanie tekstowe.
Liderzy grup przedstawiają efekty pracy „załóg”.

Zadanie 4.
Konstruowanie statku, na którym grupa popłynie po skarb. Wykorzystanie dowolnego dostępnego materiału. „Pieśń wielorybników”- odpływamy przy dźwiękach szant (zabawa dramowa).
„Szukanie rymów”. Tworzenie rymów do wiersza „Na morzu”(zmontowanego z fragmentów szant).
6.Odkrycie skarbu- książek o Polsce. Brawa dla drużyn.
7.Podsumowanie zajęć. Rozmowa na temat wykorzystania zdobytych „skarbów.”
8.Ewaluacja.
-Czy jesteś zadowolony z zajęć?
Jak oceniasz swoją pracę?ZAŁĄCZNIK:
„Opowiadanie o zaginionym skarbie.”

Tej wiosny stare polskie miasto Kraków odwiedzić mieli ważni goście z całego świata. Mieszkańcy chcieli powitać ich jak najpiękniej. Długo zastanawiali się, jak powitać dostojnych gości i czym sprawić im przyjemność. Pomysłów było wiele. W przygotowaniach brały też udział dzieci. Byli to Ania, Ola, Antek i Krzyś . To oni wpadli na najwspanialszy pomysł. Byli bardzo z siebie dumni i nie mogli się doczekać wizyty gości. Postanowiono, że mieszkańcy podarują gościom skarb-niespodziankę , który wezmą ze sobą do swoich krajów, by rozsławić Polskę na cały świat.
O skarbie dowiedzieli się piraci z dalekich mórz. Słowo „skarb” zawsze działało na nich jak magnes. Nie wiedzieli wprawdzie, co to za skarb, ale dla pirata to obojętne. Po prostu chcieli go mieć.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 6-LETNIMI

Temat dnia : Kraina Strachów.

Cele ogólne:
-kształcenie wyobraźni i ekspresji twórczej,
-rozwijanie poczucia indywidualności we wspólnocie ( w grupie ),
-rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
-kształcenie techniki czytania,
-kształcenie umiejętności odczuwania twórczego przeżycia i satysfakcji z osiągniętych wyników.

Cele szczegółowe. Dziecko :
-potrafi odwołać się do pamięci przeżytych zdarzeń,
-potrafi podkreślić swą indywidualność podczas podejmowanych działań w obrębie grupy,
-umie skoncentrować się na wrażeniu, odczuciu, wyobrażeniu oraz wykonywanym zadaniu,
-umie pokazać stan emocjonalny za pomocą ruchu, gestu, słowa,
-potrafi przeczytać wyraz i proste zdanie,
-liczy w zakresie 10, zapisuje wynik obliczeń za pomocą cyfry.

Metody : praktycznych działań: ekspresyjna, problemowa-aktywizująca(elementy dramy), podające, eksponujące.

Techniki freinetowskie: swobodna ekspresja artystyczna.

Środki dydaktyczne : magnetofon, nagranie Apocalyptica „Sad but true”, czarna tkanina z napisem : „Kraina strachów”, karta pracy, rozsypanka wyrazowa.

Przebieg :
A)Powitanie. Zaproszenie do zabawy. Wprowadzenie dzieci na dywan, gdzie rozłożona jest tkanina z napisem „Kraina Strachów”. Odczytanie napisu przez dzieci.
B)„Wejście do Krainy Strachów”- pod tkaninę.
Nauczycielka : „Jesteście w ciemnej, wilgotnej piwnicy. Są tu nietoperze, szczury, pachnie pleśnią. Gaśnie świeca.”
-Jakie głosy słyszycie?- wypowiedzi.
-Naśladowanie ich : głosem, innymi dźwiękami ( skrobanie, uderzenia, szeleszczenie).
„Wyjście z Krainy” i zwinięcie materiału.
C)„Jak czuliście się w ciemnej , wilgotnej piwnicy?”- pokazywanie ciałem.
Wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej, określających stan ducha osoby :
strach, lęk, przerażenie, smutek. Czytanie wyrazów.
Poszukiwanie sposobów uspokojenia przestraszonej osoby.
D)„Gdzie się ukryły strachy?”- wyszukiwanie ukrytych na obrazku postaci,

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !