Strony statyczne

Darmowe studia podyplomowe dla nauczycieli

Data dodania: 2007-03-11 10:52:37
W ramach projektu«Studia podyplomowe dlanauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu» realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RozwójZasobów Ludzkich współfinansowanego przez Unię Europejską zEuropejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza nauczycieli doskorzystania z ofert doskonalenia zawodowego.     W ramach projektu«Studiapodyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu»realizowanego w ramach SektorowegoProgramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego przez UnięEuropejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie zaprasza nauczycieli do skorzystania z ofert doskonalenia zawodowego.     Przygotowano 670 miejsc  dla nauczycielipragnących studiować: język polski, matematykę, chemię, fizykę, geografię,historię, informatykę, bibliotekoznawstwo, pedagogikę ogólną, muzykę,pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,  plastykę,podstawy przedsiębiorczości, przyrodę, przygotowanie pedagogiczne do nauczaniajęzyków obcych: angielskiego i niemieckiego, technikę, wiedzę o kulturze, wiedze o społeczeństwie,kształcenie zintegrowane, wychowanie fizyczne.Termin przyjmowania dokumentów:  22 marca 2007 r.Źródło: https://www.uwm.edu.pl/pl/str.php? b=1&ids=2602
Powrót | Do góry