Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – w sprawie zmian w ramowych planach nauczania od 1 września 2020 r.

Data dodania: 2020-08-10 15:15:13

 Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będą obowiązywać zmiany dotyczące ramowego planu nauczania, w którego programie znajdą się tematy poświęcone istotnym problemom społecznym. Zagadnienia będą również dotyczyły programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, dla którego dodatkowo przygotowano zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy. 

<o: p></o: p>

 I. Na podstawie zapisów art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) wydano rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639).

8 czerwca 2020 r. opublikowano zmianę cytowanego rozporządzenia poprzez wydanie rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 1008), które w całości wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

II. Zmiany w przepisach dotyczących ramowych planów nauczania:

1. w § 2 ust. 1 w pkt 1 lit. c dookreślono, że ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację zajęć z wychowawcą – a w ramach tych zajęć w szczególności zajęcia dotyczące istotnych problemów społecznych:

a) zdrowotnych,

b) prawnych,

c) finansowych,

d) klimatycznych,

e) ochrony środowiska;

2. w § 2 ust. 3 dodano pkt 7 mówiący, iż ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum.

3. w załączniku nr 4 do rozporządzenia (ramowy plan nauczania dla LO) dodano w części końcowej tabeli zapis o zajęciach realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego i wymiarze godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

4. w załączniku nr 5 do rozporządzenia (ramowy plan nauczania dla technikum) także dodano w części końcowej tabeli zapis o zajęciach realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego i wymiarze godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

III. Wymiar godzin zajęć realizowanych od 1 września 2020 r. w ramach programu szkolenia w maksymalnie 130 oddziałach przygotowania wojskowego (zezwolenia limitowane  rozporządzeniem MON z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020 - Dz. U. z 2019 r. poz. 2524) w liceum ogólnokształcącym i w technikum został określony w rozporządzeniu MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 977).

Program szkolenia obejmuje:

1) szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne,

2) obóz szkoleniowy w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia praktyczne.

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego w LO i technikum są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w LO i w technikum wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne są realizowane przez patronacką jednostkę wojskową -  organizuje dowódca tej jednostki).

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:

1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

2) w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

3) w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;

4) w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w technikum wynosi:

1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

2) w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

3) w klasie III – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

4) w klasie IV – 60 godzin zajęć, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych;

5) w klasie V – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Obóz szkoleniowy organizuje dowódca patronackiej jednostki wojskowej w pierwszych trzech miesiącach roku...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !