Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nieletnia mama - uczennica w szkolnej ławce

Data dodania: 2018-01-15 14:36:40

Z danych statystycznych wynika, że ponad 8-10 proc. ogólnej liczby porodów w Polsce dotyczy młodych dziewcząt w wieku 12-19 lat. Jest to ponad 20 tys. nastolatek rocznie, które muszą w tak młodym wieku wziąć na siebie odpowiedzialność za drugiego człowieka, za troskliwe opiekowanie się nim i odpowiednie wychowanie.

Mam 18 lat, mój syn trzy. W ciążę zaszłam w gimnazjum. Niestety, nie udało mi się ukończyć szkoły, musiałam zajmować się Kubusiem.

Miałam 16 lat, gdy urodziłam Julię. Gdy lekarz oznajmił mi, że jestem w ciąży, to przestraszyłam się, że nie dam rady pogodzić szkoły z opieką nad dzieckiem, że nie będę dobrą matką. Dzięki pomocy rodziców, wsparciu nauczycieli i koleżanek z klasy nie musiałam rezygnować z nauki.

Ciąża nastolatki to sytuacja kryzysowa w życiu nie tylko tak młodej matki, ale także jej najbliższych. Stąd, tak ważną rolę przypisuje się szkole, która w tej trudnej sytuacji ma prawny obowiązek wspierać swoją podopieczną i jej rodzinę.

Każdej ciężarnej uczennicy, bez względu na poziom jej osiągnięć szkolnych, pochodzenie społeczne czy status majątkowy, potrzebna jest od przede wszystkim:

- Pomoc edukacyjna - gdyż zasadniczy problem, jaki się wtedy pojawia, brzmi: Jak, mimo tej całej życiowej rewolucji - nastoletniej ciąży i narodzin dziecka - skończyć szkołę? I tu zaczynają się obowiązki dyrektora szkoły, jasno określone w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17 z 7.I.1993 r. poz. 78, z póź. zmianami).

-  Po pierwsze: Nie może utrudniać uczennicy kontynuowania nauki w swojej placówce.

-  Po drugie: Z chwilą otrzymania informacji o ciąży uczennicy musi podjąć działania gwarantujące jej możliwość korzystania z przywilejów i pomocy niezbędnych do ukończenia edukacji. M.in. ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu od zajęć szkolnych oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Uczennica w ciąży może podjąć nauczanie indywidualne. Jest to częsty proceder w przypadku uczennic szkół podstawowych i gimnazjalistek, dlatego że ciąża w tym wieku jest szczególnie zagrożona. Zgodę na nauczanie indywidualne wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Nauczanie indywidualne, w zależności od stanu zdrowia dziewczyny, może odbywać się w szkole lub w domu. Po porodzie uczennicy przysługują usprawiedliwione nieobecności na czas określony przez lekarza prowadzącego. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwiają zaliczenie w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla uczennicy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Dyrektor zobowiązany jest także zwolnić uczennicę z zajęć wychowania fizycznego i informatyki, jeśli przedstawi ona opinię wydaną przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach. Poza tym, pobyt w szkole uczennicy w ciąży nakłada na dyrektora obowiązek zapewnienia jej bezpiecznych warunków, w szczególności w czasie przerw w zajęciach, kiedy może być narażona na uderzenie, popchnięcie czy upadek.

-  Po trzecie: Istotne jest, że niektóre z tych zadań związanych z pomocą uczennicy powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli. Albowiem celem ich działań jest zapewnienie przyszłej matce zarówno psychicznego, jak i fizycznego komfortu, dzięki któremu wzrasta prawdopodobieństwo, że ukończy ona szkołę i w przyszłości będzie miała szansę kontynuowania nauki.

-  Wsparcie wychowawczo-psychologiczne – gdyż niedojrzałość społeczna i emocjonalna, brak doświadczenia życiowego, nieodpowiedzialność i młodzieńcza niefrasobliwość - to częstokroć cechy charakteryzujące uczennice-matki. Ich psychika różnie reaguje na ciążę. Niektóre borykają się z niemożnością jej akceptacji lub lękowym stosunkiem do ciąży. Jedne postrzegają swój odmienny stan jako zagrożenie dla zdrowia, urody, wolności, jako przeszkody w realizacji planów osobistych, powodujące konieczność rezygnacji ze swoich potrzeb, marzeń, aspiracji i konieczności całkowitego poświęcenia się dziecku. Inne natomiast czują się niezrozumiane, osamotnione, odtrącone, stygmatyzowane, bezradne.

Aby poradzić sobie z tą nową dla siebie sytuacją, uciekają się do stosowania mechanizmów obronnych: zaprzeczania, izolacji, ucieczki, wycofania, racjonalizacji. Bywają przypadki, że dziewczęta odkrywając, że są w ciąży, popadają w depresję lub próbują w desperacji targnąć się na swoje życie. Są też takie, które podekscytowane perspektywą bycia matką idealizują wizję macierzyństwa, nie zdając sobie sprawy z tego, co czeka je w rzeczywistości. W każdym z tych przypadków bezapelacyjnie wymagają wsparcia, a na początku przede wszystkim rozpoznania, jaka jest ich sytuacja rodzinna, czy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !