Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Uczeń ze "szczyptą autyzmu"

Data dodania: 2016-12-23 11:42:59

Szczypta autyzmu – w ten sposób niemiecka psycholog Uta Erith charakteryzuje zespół Aspergera, jedną z łagodniejszych odmian autyzmu, którego występowanie osiąga dzisiaj rozmiary epidemii. Dane statystyczne wskazują, że w ostatnich 20 latach występowanie zaburzeń rozwojowych znajdujących się w spektrum autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, średnio na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W USA występuje ono jeszcze częściej – u 1 dziecka na 88. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców.

 

W sumie w naszym kraju żyje około 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera, z czego około 20 tys. to dzieci. Choroba cztery-pięć razy częściej diagnozowana jest u chłopców. Etiologia autyzmu jest bardzo złożona i ma na nią wpływ wiele czynników, których kombinacja prowadzi do zaburzenia. Podobno istnieje gen autyzmu, badania nad nim trwają, ale już wiadomo, że autyzmu nie dziedziczy się tak po prostu. Badacze wspominają o jeszcze wielu innych czynnikach, np. pestycydach, metalach ciężkich znajdujących się w żywności i w szczepionkach, a także problemach na etapie życia płodowego. Naukowe spory i badania wciąż trwają.

 

Skąd tak duży wzrost zachorowań?

Według Michała Wroniszewskiego, twórcy Fundacji Synapsis, rozbieżność statystyk w poszczególnych krajach wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Specjaliści zwracają również uwagę, że do tego prawdziwego wysypu diagnoz może przyczyniać się: z jednej strony – coraz starszy wiek rodziców (jeśli matka skończyła 35 lat, a ojciec 40, ryzyko choroby wzrasta dwukrotnie), z drugiej zaś – wzrastająca liczba ratowanych wcześniaków, gdyż znaczne wcześniactwo wyraźnie zwiększa ryzyko rozwoju spektrum autyzmu. Coraz częściej mówi się także o tym, że medycyna nadal nie dysponuje obiektywnym badaniem, za pomocą którego można w 100% zdiagnozować lub wykluczyć zespół Aspergera. Czynnikami zaburzającymi postawienie prawidłowej diagnozy są m.in. współwystępujące: zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe, depresyjne, tikowe, fobia społeczna, schizofrenia prosta, zaburzenia schizotypowe, anankastyczne zachowania osobowości, mutyzm wybiórczy, epilepsja czy ADHD/ADD.

 

Diagnoza zespołu Aspergera

Chociaż zespół Aspergera można zdiagnozować na każdym etapie życia, najczęściej rozpoznaje się go u dzieci w wieku 6–8 lat. Wynika to z faktu, że w tym czasie dziecko idzie do „zerówki” lub szkoły i wyraźniej widać u niego problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa i bardzo pracochłonna, uwzględniająca wszystkie sfery rozwoju dziecka. Czasami zdarza się, że prawidłowa diagnoza zostaje postawiona dopiero po kilku latach odwiedzania różnych specjalistów.

Podczas procesu diagnostycznego powinien zostać wykonany test na zespół Aspergera, obejmujący:

§  badania słuchu i wzroku,

§  badanie neurologiczne (EEG, ewentualnie tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny),

§  badanie genetyczne,

§  badanie psychiatryczne,

§  morfologię krwi,

§  testy psychologiczne,

§  ankiety, na które odpowiadają zarówno rodzice/opiekunowie dziecka, jak i jego nauczyciele.

Niezmiernie istotne jest, by oceny diagnostycznej dokonywał zespół wielospecjalistyczny. W Polsce diagnozę prowadzą najczęściej ośrodki terapeutyczne zajmujące się specjalistyczną terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Niedopuszczalne jest diagnozowanie u dziecka zespołu Aspergera wyłącznie na podstawie obserwacji rodziców i nauczycieli oraz wyników poradnianych badań psychologiczno-pedagogicznych.

 

Uczeń mądry, ale i bardzo dziwny

Dzieci z zespołem Aspergera bardzo szybko uczą się mówić, często szybciej niż rówieśnicy, a ich mowa bywa naprawdę „wyjątkowa”. Już czterolatek potrafi używać wysublimowanego słownictwa, mówiąc np.: „Fascynują mnie dinozaury, zwłaszcza mozazaury i pterozaury. Dzieci te mają też bardzo specyficzne, często nietypowe lub dziwne dla swego wieku zainteresowania, czy wręcz obsesyjne pasje, np. zbieranie niezwykłych rzeczy, przy jednoczesnym braku zainteresowania innymi, ważnymi dla nich sprawami. Niektóre posiadają naprawdę ogromną wiedzę związaną z przedmiotem ich zainteresowań, np. astronomią, elektroniką, motoryzacją, biologią, fizyką kwantową czy geografią, jak również przyswajają wiedzę szybciej niż rówieśnicy. O swoich zainteresowaniach potrafią mówić językiem prawdziwie fachowym, nie zwracając uwagi na to, że osoby będące w otoczeniu nie są tym zainteresowane. Podczas lekcji Aspiki – bo tak pieszczotliwie nazywa się dzieci z zespołem Aspergera – potrafią odmówić wykonania jakiegoś zadania lub polecenia, jeżeli nie jest ono związane z ich zainteresowaniami. Niemal 100% dzieci z tym zespołem przejawia zaburzenia w sferze integracji sensorycznej. Mogą być one bliższe kontinuum nadwrażliwości lub niedowrażliwości na wszystkie bodźce zmysłowe. Zazwyczaj mają też średnią lub powyżej średniej inteligencję, zwłaszcza w sferze werbalnej, ale brakuje im wysokiego poziomu myślenia i umiejętności rozumowania. Ich wyobrażenia są konkretne, a myślenie abstrakcyjne i umiejętności rozwiązywania problemów – słabe. Pedantyczny styl mówienia i imponujące słownictwo daje często fałszywe wrażenie, że rozumieją, o czym mówią. A tak naprawdę jest to zaledwie powtarzanie tego, co usłyszały lub przeczytały, gdyż dzieci te mają znakomitą pamięć odtwórczą, z natury mechaniczną.

Każde dziecko z zespołem Aspergera ma bardzo poważnie zaburzone interakcje i duże trudności w dopasowaniu się do zasad społecznych. Z reguły jest samotnikiem, nie ma przyjaciół, gdyż nie uświadamia sobie, że w przyjaźni występują pewne subtelne zachowania względem drugiej osoby. Niezwykle trudno nawiązuje też zwykłe relacje koleżeńskie, bo rówieśników odstrasza jego impulsywność oraz dziwaczność.  Aspika cechuje brak wrażliwości i taktu, więc popełnia mnóstwo gaf. Zwraca się do dorosłych w ten sam sposób jak do rówieśników. Nie potrafi wsłuchiwać się w słowa innych, a jedynie prowadzi monolog. Używa monotonnego lub wyniosłego, nienaturalnego tonu głosu, niewłaściwie wykorzystuje kontakt wzrokowy. Nie radzi sobie z niepewnością oraz pomyłkami i nie rozumie, że nie należy przerywać, jeśli ktoś mówi. Wykazuje również tendencję do wtrącania komentarzy niezwiązanych z przedmiotem konwersacji. Mówi to, co myśli, nie zdając sobie sprawy z tego, że rani czyjeś uczucia, np. mówi do koleżanki: „Jesteś brzydka”. Potrafi publicznie skrytykować nauczyciela, gdy ten popełni jakiś błąd: „Pani w ogóle nie zna podstawowych praw fizyki”. Często też pokazuje nieodpowiednie emocje, np. śmieje się w sytuacjach, w których inni się smucą. Nie rozumie znaczenia sarkazmu, ironii, metafor, nie potrafi rozszyfrować przysłów, idiomów i wyrażeń frazeologicznych. Jest bardzo konkretny, wszystko traktuje dosłownie. Dlatego prośby, polecenia i treści rozumie wprost, jakby w sposób czarno-biały, np. gdy słyszy „Pomyśl i rusz głową” – to przez długi czas porusza głową; „Rzuć na to okiem” – zerka co chwila tylko jednym okiem; gdy kolega zapyta „Masz gumkę?” (w podtekście: czy pożyczysz ją?) – odpowie „Tak, mam” i przejdzie nad tym do porządku dziennego, nie pożyczając gumki.

Aspik uwielbia rutynę, nie znosi, wręcz panicznie boi się wszelkich zmian i odstępstw, które burzą porządek jego życia. Najlepiej czuje się, żyjąc w swoim uporządkowanym otoczeniu. Nadmiernie zamartwia się, jeżeli nie wie, czego może się spodziewać w danym dniu. Wielkim problemem może okazać się dla niego zmiana miejsca w sali lekcyjnej czy zmiana przebiegu zajęć. Stres, zmęczenie i przeciążenie zmysłowe/sensoryczne łatwo wytrącają ucznia z równowagi. Stąd bywa uważany za dziecko zwyczajnie niegrzeczne, aroganckie lub zbyt rozpieszczone.

 

Gdy do szkoły przychodzi Aspik

Rzecz jasna, nie wszystkie dzieci z rozpoznanym zespołem Aspergera są takie same. Każde z nich ma własną, unikalną osobowość, inne natężenie objawów, inaczej się też zachowuje w zależności od dnia, pory roku, humoru, zainteresowań czy sposobu podejścia do niego. Dlatego nie istnieje dokładna instrukcja, jak postępować z takim uczniem w klasie, ani jedna uniwersalna strategia jego nauczania. Metody i techniki, które okazują się skuteczne wobec jednego dziecka, w innym przypadku mogą być kompletnie nieprzydatne. Metody pracy z Aspikiem trzeba więc dobierać indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości psychorozwojowych, a także modyfikować je wraz ze zmianami, które obserwuje się u danego dziecka. Najważniejsze jest zatem bardzo dokładne poznanie ucznia. Zanim nie uda się ustalić jak najpełniejszego zakresu jego potencjału i możliwości, nie wolno niczego przyjmować za pewnik. Uczeń może być np. matematycznym geniuszem, a równocześnie nie wiedzieć, ile powinien dostać reszty w sklepie, robiąc najprostsze zakupy. Może mieć niesamowitą pamięć do liczb, a nie być w stanie zapamiętać, co trzeba przynieść na lekcję plastyki.

Niezmiernie ważne jest, aby w szkole wszyscy mieli świadomość, że nawiązanie kontaktu z Aspikiem, w jakiejkolwiek sferze, wymaga dużo wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim czasu, cierpliwości, akceptacji i tolerancji jego odmienności. Warto zorganizować szkolenie rady pedagogicznej dotyczące pracy z uczniem z zespołem Aspergera, omówić charakterystykę zaburzenia, metody pracy z takim uczniem i całą klasą, do której on uczęszcza, procedurę postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, współpracę z rodzicami, podstawy prawne wspomagania i oceniania – po to, by zminimalizować lęk nauczycieli przed kontaktem z uczniem, by łatwiej im było zapewnić mu:

  •   Przewidywalność i stabilność, której tak brakuje uczniowi na co dzień. Trzeba pamiętać, że nie może być on zaskakiwany tym, co wydarzy się w danym dniu. Trzeba stale się upewniać, że uczeń zna rano plan dnia i umie się do niego odnosić przez cały...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !