Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji

Prowadzący: Irena Sosin

Termin: 13 maja 2016 r. (piątek)

Koszt: 250 zł

Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Godziny:  09:00 — 16:30

Czas trwania: 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie  dla osób zajmujących się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi; rodziców, opiekunów, terapeutów, diagnostów.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi zasadami odżywiania w oparciu o dane pochodzące z longitudinalnychbadań naukowych, wskazanie zagrożeń  wynikających ze szkodliwych nawyków żywieniowych  oraz zapoznanie z możliwościami skutecznej terapii uwzględniającej prawidłowo zbilansowaną dietę.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ramowy program:
 1.     Nowoczesne zasady odżywiania w oparciu o raport z badań profesorów: Colina T. Campbella, C. Esselstyna, N. Barnarda, D. Ornisha, G. Malkmusa oraz J. Furhmana
 2.    Czy nowotworzenie komórek w organizmie to choroba?  Dlaczego problem ten dotyka nawet małych dzieci?
 3.    Gęstość odżywcza a uzależnienia pokarmowe w aspekcie trudnych zachowań nie tylko dziecięcych ( agresja, ADD, depresja, otyłość)
 4.    Autyzm jako zaburzenie metabolizmu
 5.    Dieta a zaburzenia neuropochodne
 6.    Dieta dla mózgu
 7.    Zdrowe smakołyki– przepisy smacznych potraw  z nutritariańskiej książki kucharskiej

Więcej informacji na stronie http://www.cwro.edu.pl/

Zapraszamy!!!