Metoda Dobrego Startu część praktyczna

Prowadzący: Ewa Jakacka

Termin: 09-10 maja 2016 r. (poniedziałek, wtorek)

Koszt: 350 zł

Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Godziny: poniedziałek 10:00-17:00
wtorek 8:30– 14:30

Czas trwania: 16 godzin dyd.

CEL SZKOLENIA:

Cele kursu:

I Poznanie głównych założeń Metody Dobrego Startu

· Jakie są cele Metody Dobrego Startu?
· Dla kogo jest przeznaczona Metoda Dobrego Startu?
· Jak przebiegają zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu?
· Jakie są warianty Metody Dobrego Startu?
· Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną, klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
· Dlaczego Metoda Dobrego Startu jest skuteczna?

II Poznanie programów przeznaczonych do pracy Metodą Dobrego Startu:

· Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.– dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
· Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 3-4-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.– dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
· Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 5-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.– dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
· Metoda Dobrego Startu Od piosenki do literki cz. 1 i 2, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E– dla dzieci 6-7-letnich i dzieci starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
· Metoda Dobrego Startu Od wierszyka do literki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.– dla dzieci 6-7-letnich i dzieci starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
· Metoda Dobrego Startu Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.– dla dzieci 6-7-letnich i dzieci starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

III Nabycie praktycznych umiejętności:

· prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
· konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu,
· samodzielnego dobierania i układania piosenek i wzorów graficznych,
· wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju
i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci.


PROGRAM SZKOLENIA:

Program kursu:

· Teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu.
· Przykładowe zajęcia praktyczne– wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie piosenki z publikacji Piosenki do rysowania.
· Przykładowe zajęcia praktyczne– wprowadzenie litery na podstawie piosenki z publikacji Od piosenki do literki cz. 1.
· Prezentacja wzorów graficznych oraz wierszyków i piosenek (wraz z ćwiczeniami ruchowo-słuchowo-wzrokowymi) z publikacji Piosenki do rysowania i Od wierszyka do rysunku dla 3-4-latków i 5-latków.
· Samodzielne układanie wzorów graficznych i odpowiadających im piosenek.
· Ćwiczenia ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe na podstawie piosenek i wierszyków oraz wzorów graficznych (liter) z publikacji Od piosenki do literki– cz. 1 i 2.
· Konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

Więcej informacji na stronie http://www.cwro.edu.pl/

Zapraszamy!!!