Dni Otwarte Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie przy ul. Woronicza 15/100.

Program Dni Otwartych organizowany jest  pod hasłem «SOBOTA Z DYSLEKSJĄ».

W każdą sobotę kwietnia i maja a jesienią we wrześniu,  zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej poradni i skorzystania z bezpłatnych warsztatów, konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

 

Program Dni Otwartych  skierowany jest przede wszystkim do Rodziców, Wychowawców oraz Opiekunów dzieci z trudnościami w uczeniu się ale także do Nauczycieli, Pedagogów, Terapeutów.

Uczestnictwo w Dniach Otwartych jest możliwe po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w godzinach 09:00 – 21:00 pod numerem telefonu: 22 847-95-42 lub 22 847-95-41

Konsultacje, w zależności od tematu prowadzone będą grupowo albo indywidualnie.

Harmonogram Dni Otwartych Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości:

  • 02 kwietnia 2016r. 13:00 – 15:00 «sobota z … dysleksją»   (trudności szkolne, ryzyko dysleksji)
  • 09 kwietnia 2016r. 13:00 – 15:00 «sobota  z … dysgrafią» (brzydkie pismo, terapia ręki, dyspraksja)
  • 16 kwietnia 2016r. 12:00 – 13:00 «sobota  z … dieta dla mózgu – zaburzenia neurorozwojowe» oraz  13:00 – 15:00 «sobota z … dojrzałością  szkolną dzieci na progu edukacji»   (dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich)
  • 23 kwietnia 2016r. 13:00 – 15:00 «sobota z … treningiem uwagi słuchowej Johansena»
  • 07 maja 2016r. 13:30-14:30, «sobota  z … ortoptystą» (zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)
  • 14 maja 2016r. 13:00 – 15:00 «sobota z … logopedą»
  • 28 maja 2016r. 12:00 -14:00 «sobota z … zabawą wspomagającą uczenie się» (dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych) oraz 13:00 -15:00 «sobota z … dysleksją»   (trudności szkolne, ryzyko dysleksji)

We wrześniu 2016r. planujemy: «sobotę z … integracja sensoryczną»;  «sobotę z … fizjoterapeutą» (wady postawy, dzieci otyłe).

Szczegółowe informacje zamieszczone są na naszej stronie www.cwro.edu.plw zakładce aktualności.