Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

O przyczynach niechęci uczniów do lekcji

Data dodania: 2002-08-27 16:08:51
Jest to opracowanie tematu pn.«O przyczynach niechęci uczniów do lekcji wychowania fizycznego».

WSTĘP

W pracy z młodzieżą spotkałem się z różnymi typami uczniów, z różnymi rodzajami zachowań podczas lekcji wychowania fizycznego. Zróżnicowanie to przejawia się w chęci uczestnictwa w lekcji, w atrakcyjności i zaangażowaniu podczas ćwiczeń oraz w zdolności do uprawiania różnych form i dziedzin aktywności ruchowej.

Należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego istnieje podział na uczniów pro sportowych, o wysokim poziomie umiejętności i sprawności oraz uczniów obojętnych, niechętnych, unikających ćwiczeń.

Zapewne decydujący wpływ na ich postawy i zachowanie ma jakość realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli wychowania fizycznego. Od wielu lat wprowadzana zmiana celów wychowania fizycznego, stylu kierowania uczniami przez nauczyciela, stosowanie nowych rozwiązań metodycznych, nie zawsze przynosi wymierne efekty.

Chcąc poznać przyczyny takiego stanu w mojej szkole, przeprowadziłem wśród uczniów ankietę, która pozwoliła mi poznać stan świadomości uczniów i wiedzy na temat wychowania i kultury fizycznej oraz ich stosunek do przedmiotu.

2. Przedmiot i cel badania

Przedmiotem badania były czynniki wpływające na niechęć uczniów do lekcji wychowania fizycznego.

Celem niniejszego opracowania jest orientacja w głównych czynnikach wpływających na niechęć uczniów do lekcji oraz orientacja w poglądach na temat wychowania i kultury fizycznej.

W związku z przyjętym celem i przedmiotem badań sformułowałem następujący problem badawczy:

Jakie są czynniki mające wpływ na niechęć uczniów do lekcji wychowania fizycznego?

3. Organizacja i miejsce badań.

Badaniem objęci zostali wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.

Zostało ono przeprowadzone w październiku 2002r. Ankietę wśród uczniów poszczególnych klas przeprowadziłem z pomocą nauczycieli wychowania fizycznego na lekcjach wf. Uczniowie udzielali odpowiedzi na 10 podstawowych pytań zawartych w anonimowej ankiecie (załącznik do pracy).

Po zakończeniu badania, dokonałem zestawienia wyników wg następujących kryteriów:

Kryteria badań:

 

1. Dla ogółu badanych uczniów.

    

  1. Według podziału na grupę dziewczyn i grupę chłopców.
  2.  

W każdym z kryteriów wyszczególniłem postawy uczniów wg zagadnień, postawionych w postaci pytań:

1. Czy uczestniczył(a)byś w lekcji w-f, gdyby te zajęcia nie były obowiązkowe?

 • -ćwiczył(a)bym systematycznie
 • -ćwiczył(a)bym od czasu do czasu
 • -nie ćwiczył(a)bym

2. Czy sposób prowadzenia lekcji ma wpływ na Twój stosunek do przedmiotu?

 • -tak
 • -nie

3. Czy wychowanie fizyczne ma korzystny wpływ na Twoje zdrowie?

 • -tak
 • -nie
 • -nie wiem

4. Czy wychowanie fizyczne jest ważnym przedmiotem w szkole?

 • tak
 • nie
 • tak samo jak inne przedmioty

5. Dlaczego ćwiczysz na lekcji wychowania fizycznego?

 • -z obowiązku
 • -dla przyjemności
 • -z powodu korzyści zdrowotnych
 • -brak odpowiedzi

6. Czy zajęcia zaspakajają Twoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej?

 • -tak
 • -nie
 • -częściowo

7.Gdyby nauczyciel nie miał możliwości oceny, czy odmówił(a)byś wykonania niektórych ćwiczeń?

 • tak
 • nie

8. Czy lubisz ćwiczyć na lekcji wychowania fizycznego?

 • -bardzo lubię
 • -lubię
 • -nie lubię

9. Czy lekcje wychowania fizycznego w twojej szkole są ciekawe? Jeżeli nie to, dlaczego?

 • -tak
 • -nie ponieważ:
  • -powtarzają się ćwiczenia
  • -ćwiczenia są na komendę
  • -ćwiczenia nie mają sensu
  • -wolał(a)bym inne ćwiczenia
  • -brak muzyki
  • -mało ćwiczeń z gier zespołowych
  • -brak dobrej organizacji
  • -złe warunki higieniczne

10. Czy chciał(a)byś, by zmieniono organizację lekcji wf, tzn. uczestniczył(a)byś tylko w grupie zainteresowanej daną dyscypliną? Jeżeli tak to wybierz, jaką dyscyplinę?

 • -nie
 • -tak

dyscypliny:

chłopcy:

 • siatkówka
 • koszykówka
 • piłka nożna
 • piłka ręczna
 • pływanie
 • samoobrona
 • tenis stołowy

dziewczęta:

 • siatkówka
 • koszykówka
 • pływanie
 • aerobic
 • gimnastyka
 • piłka nożna

10. Czy należy przywrócić 4 godzinę wychowania fizycznego?

 • tak
 • nie
 • nie mam zdania

4. Wyniki

Dla ciekawszego zilustrowania wyników, przedstawiam je w postaci graficznej(wykresy).5. Analiza i wnioski

W odpowiedzi na 1 pytanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !